انتصاب سرپرست گروه عمران و معماری دانشگاه

دکتر محمد حسن فتحی، ریاست دانشگاه تربت حیدریه طی حکمی دکتر محسن کلاته آهنی را به مدت 2 سال با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست گروه عمران و معماری دانشگاه منصوب نمودند.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید