اهداء 140 جلد کتاب به بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه

خیر نیک اندیش دکتر هرمز انصاری در اقدامی خداپسندانه 4 سری از تعداد 48 عنوان کتاب تألیفی خود را به بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه اهدا نمودند. لازم به ذکر است دکتر هرمز انصاری در سال 1384 با مشارکت آقایان مهندس عباس کریمی، دکتر محمد رضا انصاری و مهندس سید محسن مقدس زاده پنج هکتار زمین را با سند ثبتی همراه با یک سوله ورزشی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع به عنوان زمین اولیه احداث دانشگاه به مجموعه دانشگاه تربت حیدریه اهدا نموده اند.

 

 

 

 

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید