ایجاد رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربت حیدریه

رشته جدید علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربت حیدریه ایجاد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه با موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته جدید علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربت حیدریه ایجاد شد. دکتر صالحان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه در این خصوص عنوان داشت یکی از مهم­ترین موانع موجود برای توسعه گلخانه­ ها عدم وجود دانش لازم و متخصصان برای آن می باشد و با توجه به اینکه در منطقه شمال­ شرق، شرق و جنوب­ شرقی کشور تنها دانشگاه زابل مجوز پذیرش دانشجو در رشته مهندسی علوم باغبانی با گرایش تولید محصولات گلخانه­ ای را دارد، راه اندازی این رشته در دانشگاه تربت حیدریه و تربیت متخصصین مربوطه میتواند به افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی با توجه به کمبود آب در منطقه منجر شود.

در همین رابطه دکتر صالحان به وجود امکانات ویژه آموزشی این رشته به ویژه بیش از 110 هکتار زمین کشاورزی، 420 متر گلخانه تحقیقاتی، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و منابع غنی آموزشی در دانشگاه تربت حیدریه اشاره نمود که میتواند به آموزش مناسب دانشجویان در این رشته تحصیلی کمک نماید. دکتر صالحان گسترش رشته های موجود دانشگاه تربت حیدریه را بر اساس مزیت های نسبی منطقه از اولویت های دانشگاه تربت حیدریه برشمرد.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید