بازدید دکتر اسماعیلی، مدیر کل دفتر نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه تربت حیدریه

دکتر اسماعیلی همراه با کارشناسان دفتر نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهندس الهی، مهندس ترکمن و مهندس منفرد، روز چهارشنبه 26 دیماه 1397 از طرح های عمرانی اجراشده و در حال اجرا در دانشگاه تربت حیدریه بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه دکتر اسماعیلی و هیات همراه پس از بازدید از پژوهشکده ملی زعفران، پروژه های عمرانی پردیس دانشگاه را مورد بررسی قرار دادند. پروژه های درحال اجرای سالن ورزشی، مسجد و ساختمان سلف سرویس دانشگاه و همچنین پروژه های انجام شده در یکسال گذشته همچون سالن هایش زنده یاد محمود کریمی، سالن جلسات حوزه ریاست و محوطه سازی های انجام شده از جمله فضاهایی بودند که مورد بازدید این هیات قرار گرفتند. سپس در جلسه ای با حضور اعضای بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه، دکتر اسماعیلی ضمن تشریح فرصت ها و فرایندهای کاری حوزه عمرانی وزارت عتف، با تاکید بر عزم وزارت در حمایت از طرح های 50 درصدی خیرساز در دانشگاه ها، درجهت حمایت و تکمیل طرح های خیرساز دانشگاه تربت حیدریه قول مساعد دادند. در ادامه این جلسه از طرح های برتر مسابقه طراحی سردر دانشگاه تربت حیدریه و داوران این مسابقه تقدیر به عمل آمد.

  

  

  

  

  

  

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید