بازدید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربت حیدریه از سراهای دانشجویی

دکتر فیضی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه همراه با مهندس مجیدزاده، مدیر حراست و مهندس شعبانی، مدیر دانشجویی دانشگاه روز سه شنبه 20 فروردین ماه جهت بررسی مشکلات دانشجویان ساکن در خوابگاه از سراهای دانشجویی پسران یعقوبی و دختران دانشگاه آزاد اسلامی بازدید نمودند.

 

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید