بازدید معاون مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه تربت حیدریه

معاون مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری روز یکشنبه 13 آبان ماه 1397 همراه با آقای خادملو، نماینده دبیرخانه ورزش دانشگاه های منطقه 9 کشور از فضاها و تجهیزات ورزشی دانشگاه تربت حیدریه بازدید نمودند. مسیحای اکبر ضمن بازدید از امکانات ورزشی دانشگاه از جمله سوله ورزشی، سالن بدن سازی و دستگاه های پارکی موجود در دانشگاه قول مساعد جهت کمک به ساخت چمن مصنوعی و خرید تجهیزات ورزشی جهت خوابگاه ها را دادند. دکتر فیضی، معاون دانشجویی و فرهنگی و آقای سعدی، رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه نیز توضیحاتی را در خصوص دانشگاه و امکانات ورزشی عنوان نموده و به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات تربیت بدنی دانشگاه پرداختند.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید