بازدید مهندس شفیعی، مدیر عمرانی دفتر آموزشی، فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور از دانشگاه تربت حیدریه

مهندس شفیعی مدیر عمرانی دفتر آموزشی، فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور همراه با مهندس گرمابدری، کارشناس حوزه عمرانی این دفتر روز سه شنبه 26 دیماه 1397 از طرح های عمرانی اجراشده و در حال اجرا در دانشگاه تربت حیدریه بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، مهندس شفیعی از پروژه های عمرانی درحال اجرای سالن ورزشی، مسجد و ساختمان سلف سرویس دانشگاه و همچنین پروژه های انجام شده در یکسال گذشته همچون سالن همایش زنده یاد محمود کریمی، سالن جلسات حوزه ریاست، محوطه سازی های انجام شده و سایر فضاهای جانبی بازدید نمودند. سپس مهندس شفیعی در جلسه ای با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان دانشگاه، ضمن بررسی طرح جامع دانشگاه و پروژه های موجود، راهکارهایی را در جهت جذب بودجه و تکمیل پروژه های عمرانی ارائه دادند و بر حمایت دفتر عمرانی سازمان از پروژه های درحال اجرا تاکید نمودند.

  

  

  

  

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید