برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در دانشگاه تربت حیدریه

آزمون ورود به حرفه مهندسان روزهای پنجشنبه و جمعه، 11 و 12 بهمن ماه در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه آزمون ورود به حرفه مهندسی روزهای پنجشنبه و جمعه، 11 و 12 بهمن ماه 1397 در سه نوبت صبح و بعدازظهر پنجشنبه و صبح جمعه دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد. در این آزمون بیش از 520 نفر داوطلب آقا و خانم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید