برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه تربت حیدریه

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور روزهای پنجشنبه و جمعه، 23 و 24 خردادماه در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور روزهای پنجشنبه و جمعه، 23 و 24 خردادماه 1398 در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

دکتر صالحان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در دانشگاه در این باره گفت این آزمون در سه نوبت صبح و عصر پنجشنبه و صبح جمعه و با حضور 2723 داوطلب در حوزه اصلی دانشگاه تربت حیدریه و با مشارکت چهار حوزه فرعی برگزار شد. این داوطلبان در 132 رشته گرایش مختلف جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید