برگزاری دهمین جلسه شورای دانشگاه در سال 1397

دهمین جلسه شورای دانشگاه در سال 1397 با حضور اعضای شورا روز سه شنبه 11 دیماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه در دهمین جلسه شورای دانشگاه در سال 1397 معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه گزارش مبسوطی در خصوص  نحوه ارزیابی کارآموزی ها طبق دستورالعمل مصوب مورخ 1397/02/25 شورای دانشگاه، برنامه ریزی آموزشی در نیمسال دوم 98-1397 و همچنین برنامه ریزی امتحانات ترم اول 98-1397 و برنامه های اجرایی پیش رو در این حوزه ارائه نمود.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید