برگزاری سیزدهمین جلسه شورای دانشگاه در سال 1397

سیزدهمین جلسه شورای دانشگاه در سال 1397 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه سیزدهمین جلسه شورای دانشگاه در سال 1397 روز چهارشنبه 22 اسفند ماه با حضور اعضای شورای دانشگاه در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد. در این جلسه دکتر صالحان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه عملکرد حوزه معاونت در سال 1397 را تشریح و برنامه و بودجه پیشنهادی این حوزه در سال 1398 را بیان نمود.

 

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید