برگزاری ششمین جلسه شورای دانشگاه در سال 1397

ششمین جلسه شورای دانشگاه روز سه شنبه 12 تیرماه 1397 در سالن شهدای هسته ای برگزار شد. در این جلسه دکتر فرزادمهر، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه عملکرد سال 96 این حوزه را برای اعضای شورا شرح داد و برنامه و بودجه پیشنهادی در سال 1397 را اعلام نمود. در ادامه دکتر صحابی، مدیر گروه تولیدات گیاهی دانشگاه اقدامات انجام شده درخصوص زمین اهدایی حاج آقای رضایی در منطقه رخ را بیان نموده و پیشنهادات خود را در خصوص رفع معضلات آب و خاک آن زمین تشریح کرد.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید