برگزاری نهمین جلسه شورای دانشگاه در سال 1398

نهمین جلسه شورای دانشگاه در سال 1398 روز سه شنبه 18 تیرماه در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه نهمین جلسه شورای دانشگاه در سال 1398 روز سه شنبه 18 تیرماه 1398 با حضور اعضای شورا در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد. در این جلسه ابتدا علی کشمیری، مدیر طرح و برنامه دانشگاه، آخرین اصلاحات برنامه راهبردی و چارت پژوهشکده زعفران جهت ارائه به هیات امنای منطقه 9 کشور را تشریح کرد. در ادامه دکتر فیضی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه گزارش عملکرد و بودجه پیشنهادی حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در سال 1398 را ارائه داد.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید