برگزاری هفتمین جلسه شورای دانشگاه در سال 1398

هفتمین جلسه شورای دانشگاه در سال 1398 روز سه شنبه 21 خردادماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه هفتمین جلسه شورای دانشگاه در سال 1398 روز سه شنبه 21 خردادماه 1398 با حضور اعضای شورا برگزار شد. در این جلسه ابتدا کشمیری، مدیر طرح و برنامه دانشگاه در خصوص مشکلات حوزه های مختلف دانشگاه و راهکارهایی جهت رفع این مسائل گزارشی ارائه نمود و همچنین برخی اطلاعات آماری دانشگاه را تشریح کرد. در ادامه مهندس بذرافشان، مدیر آموزش دانشگاه در خصوص پیشنهادات و چالش های موجود در دستورالعمل اجرایی کارآموزی دانشجویان گزارشی ارائه داد.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید