برگزاری چهارمین اجلاس برنامه OPATEL از برنامه‌های اراسموس پلاس اتحادیه اروپا با حضور نمایندگان دانشگاه تربت حیدریه

چهارمین اجلاس برنامه OPATEL از برنامه‌های اراسموس پلاس اتحادیه اروپا در بازه 11 الی 14 آذر در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه تربت حیدریه، چهارمین اجلاس برنامه اپاتل در بازه زمانی 11 الی 14 آذر در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و مهندس احسان یثربی مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه تربت حیدریه به همراه دکتر آرش دلداری سرپرست محترم گروه آموزش های آزاد و مجازی و مرکز انفورماتیک این دانشگاه به نمایندگی از دانشگاه تربت حیدریه در این اجلاس شرکت نمودند. در این برنامه دانشگاه تربت حیدریه با 11 دانشگاه از کشورهای آلمان، پرتغال، یونان، ایران و عراق به مدیریت دانشگاه لایپزیک آلمان جهت راه‌اندازی بستر آموزش مجازی و E-Learning همکاری دارند. در راستای اهداف تعریف شده در این برنامه، دوره های ذیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار  گردید:

  • An overview to e-learning/blended learning implementation in TUMS
  • E-learning design under the Open Science umbrella
  • e-Learning system establishment
  • Learning Management System, An experience of developing LMS in Iran
  • How to build effective online learner/faculty support service
  • An introduction to educational e-contents
  • Software tools for interactive Multimedia development and demonstration of Samples
  • An introduction to some e-learning new trends

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید