برگزاری چهارمین جلسه شورای دانشگاه تربت حیدریه در سال 1398

 چهارمین جلسه شورای دانشگاه تربت حیدریه در سال 1398 روز سه شنبه 24 اردیبهشت ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه چهارمین جلسه شورای دانشگاه تربت حیدریه در سال 1398 روز سه شنبه 24 اردیبهشت ماه با حضور اعضای شورا در محل سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد. در این جلسه ابتدا مهندس یثربی، مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه به بیان عملکرد و برنامه های حوزه روابط عمومی و امور بین الملل پرداخت و پیشنهادات اعضای شورا در این حوزه مطرح گردید. در ادامه مهندس جمشیدیان، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان در خصوص برنامه ها و چالش های موجود در مرکز رشد، ورود شرکت ها و برنامه های آموزشی و تعاملی با دانشجویان گزارشی ارائه نمود.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید