دریافت کیفیت Q1 توسط فصلنامه علمی-پژوهشی زراعت و فناوری زعفران در پایگاه نشریات علمی جهان اسلام

فصلنامه علمی-پژوهشی زراعت و فناوری زعفران موفق به دریافت کیفیت Q1 در پایگاه نشریات علمی جهان اسلام شد.

به گفته دکتر صالحان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه بر اساس آخرین رتبه‌بندی نشریات علمی معتبر ثبت شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نشریه زراعت و فناوری زعفران موفق به کسب جایگاه کیفی Q1 شد. دکتر صالحان ضمن تبریک و تشکر از دکتر محمد حسن فتحی، مدیر مسئول نشریه، دکتر پرویز رضوانی مقدم، سردبیر نشریه، اعضای هیأت تحریریه و کلیه دست اندرکاران علمی و اجرائی نشریه، خاطر نشان شد این نشریه در سال 1397 در رتبه­‌بندی نشریات معتبر علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امتیاز 75 با رتبه B را کسب نموده است. ایشان با اشاره به افتخارات کسب شده در کارنامه نشریه خاطر نشان شد که این نشریه توانسته است در مجامع مختلف علمی بین المللی از جمله Ebsco, AGRIS, CAB Abstracts, FSTA, DOAJ, Ulrich ,J-Gate, SIS نمایه گردد.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید