دعوت به همکاری از دانشجویان دکتری و دارندگان مدرک کارشناسی ارشد

دانشگاه تربت حیدریه از واجدین شرایط در رشته های

1- مهندسی برق (دکتری، تمامی گرایشها به اضافه متخصصین سویچینگ مخابرات (سویچهای شبکه ثابت و سویچهای انتقال)) 

2- مهندسی کامپیوتر (کارشناسی ارشد و دکتری، کلیه گرایشها)

3- مهندسی کشاورزی (دکتری، کلیه گرایشها)

4- مهندسی عمران (دکتری، کلیه گرایشها)

5- مهندسی معماری(کارشناسی ارشد و دکتری، کلیه گرایشها)

6- مهندسی صنایع (دکتری، کلیه گرایشها)

7- مهندسی مکانیک (دکتری، کلیه گرایشها)

8- ریاضی (تمامی گرایشها، دکتری)

9- فیزیک (تمامی گرایشها، دکتری)

10- علوم انسانی (مجموعه معارف، تاریخ، ادبیات، زیان انگلیسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

11- تربیت بدنی ( فوق لیسانس و دکتری، آقا و خانم ) 

دعوت به همکاری می نماید.  علاقه مندان میتوانند رزومه خود را شامل اسکن مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، CV و ... را به صورت یک فایل فشرده به آدرس های زیر ارسال نمایند: 

                 * گروه مهندسی برق، آقای مهندس اتحادی:     m.ettehadi@torbath.ac.ir 

                 * گروه مهندسی کامپیوتر، آقای دکتر ماروسی:   ali_maroosi@yahoo.com

                 * گروه مهندسی عمران و معماری، آقای دکتر یعقوبی:   majidyaghoobi@yahoo.com

                * گروه مهندسی مکانیک، آقای دکتر قریب:   

                * گروه مهندسی کشاورزی- تولیدات گیاهی، آقای دکتر یوسفی جوان:  iman.javan@yahoo.com

                * گروه مهندسی کشاورزی - مرتع و آبخیز، آقای دکتر بشیری: me.bashiri@yahoo.com

                * گروه های اقتصاد کشاورزی، باستان شناسی و علوم سیاسی - خانم دکتر محتشمی: t.mohtashami@gmail.com

                 * گروه مهندسی صنایع:   آقای مهندس قدوسی m.ghodoosi@torbath.ac.ir

                * علوم انسانی، ریاضیات، فیزیک و تربیت بدنی، آقای دکتر علی اکبری:  mahdialiakbari@gmail.com 

   

* لازم است یک نسخه از درخواست خود را حتما به آدرس jazb@torbath.ac.ir نیز ارسال نمایید.            

* ا ستخدام به صورت حق التدریس بوده و دانشگاه در رد یا پذیرش تمامی درخواستها مختار است. 

* دانشجویان دکتری نیز میتوانند در مواردی که عنوان دکتری ذکر شده، تقاضای همکاری دهند.