دهم اردیبهشت ماه، روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد

دهم اردیبهشت ماه، روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد.

 

روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید