دوازدهمین جلسه هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه

دوازدهمین جلسه هيات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه روز چهارشنبه 2 آبان 1397 با حضور اعضای هیات مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه و نمایندگانی از سایر ادارات شهرستان برگزار شد. این جلسه با موضوع همفکری، مشارکت و تصمیم گیری همه ادارات شهرستان پيرامون نحوه چگونگی برگزاری بزرگداشت آیت الله رجبعلی مروج تربتی و تشکيل کميته‌هاي مختلف این مراسم برگزار گردید.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید