روز جهانی قدس، روز نمایش اقتدار و وحدت امت اسلامی گرامی باد

روز جهانی قدس، روز نمایش اقتدار و وحدت امت اسلامی گرامی باد.

 

روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید