نمایه فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی در پایگاه DOAJ

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دانشگاه تربت‌حیدریه، دارای پروانه انتشار به شماره ثبت 79224 و تاریخ 21/01/1396 از وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از کسب شرایط لازم، در پایگاه Directory of Open Access Journals نمایه شد. پایگاه نشریات با دسترسی آزاد (DOAJ) در سال 2003 در دانشگاه لوند سوئد شروع به کار کرده است و امروزه حدود 9000 نشریه با دسترسی آزاد در تمام زمینه های علم و فناوری، پزشکی، علوم اجتماعی و علوم انسانی را پوشش می دهد و به عنوان یكی از بزرگ ترین و شناخته شده ترین فهرست مجلات پژوهشی با دسترسی كاملاً آزاد و رایگان است. در این پایگاه محققان می توانند به تعداد زیادی از مجلات الكترونیك رایگان در تمامی حوزه ها به زبان انگلیسی و تعدادی از زبان های دیگر به صورت تمام متن دسترسی داشته باشند. تمام مجلات این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت قابل دسترس میباشند. همه عناوین در پایگاه DOAJ روزآمد هستند و مجلاتی كه دیگر منتشر نمی شوند، از این پایگاه حذف می گردند؛ مگر اینكه عناوین دیگری جایگزین آنها شده باشد؛ و این رویكرد، مزیت آشكاری است، زیرا در این صورت می توان از فهرست عناوین موجود در این پایگاه برای پی بردن به وجود مجلات جاری و فعالِ دسترسیِ آزاد استفاده كرد.

علاوه بر این فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی تاکنون در پایگاه های معتبر علمی ذیل نمایه شده است:

DOAJ
https://doaj.org/toc/2383-1995
 

Ulrich  پایگاه نشریات ادواری
https://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
 

SID پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=8141
 

Magiran
http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=7049

 

Civilica
https://www.civilica.com/Journal-JR_RDS

 

SIS
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=3532

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید