پنجمین جلسه كارگاه آموزشی مهندسی تحول زندگی ویژه كاركنان و اساتید دانشگاه تربت حیدریه برگزار گردید.

كارگاه آموزشی مهندسی تحول زندگی به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه ویژه کارکنان و اساتید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه كارگاه آموزشی مهندسی تحول زندگی به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 1398 با حضور جناب آقای اسماعیل زاده در سالن ایثارگران ویژه كاركنان و اولین جلسه با موضوع فوق ویژه اساتید در سالن جلسات اداری برگزار گردید. در این كارگاه موضوع شكرگزاری مطرح و آیه هایی از قرآن كریم در این رابطه تفسیر گردید. اسماعیل زاده به آیه ای از سوره الرحمن اشاره نمود كه 31 مرتبه تكرار و به شكر گزاری نعمت های پروردگار اشاره می نماید. بر اساس آیه 54 سوره قمر و آیه 147 سوره نساء چگونه می توان شكر نعمت كرد؟ 1- شناخت نعمت بر اساس آیه 36 سوره حج 2- یاد نعمت 3- حفظ نعمت و 4- عبرت گرفتن از كسانی كه درست از نعمت ها استفاده نكرده اند.

در كارگاه تحول زندگی ویژه اساتید نیز به بحث هایی در مورد تغییر نگاه و رسیدن به خوشوقتی از دیدگاه قرآن کریم پرداخت. ادامه موضوعات مربوط به تحول زندگی در جلسات بعدی ارائه خواهد شد.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید