پنجمین همایش ملی زعفران

پنجمین همایش ملی زعفران روزهای 23 و 24 آبانماه 1397 در دانشگاه تربت حیدریه برگزار میگردد. جهت ثبت نام در همایش و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به وبگاه این همایش به آدرس www.saffron2018.ir مراجعه نمایید.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید