پیوستن ریاست، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه به بسیج ملی کنترل فشار خون

ریاست، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در این دانشگاه اجرا شد و ریاست، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند. این طرح روز دوشنبه 20 خرداد ماه در دانشگاه تربت حیدریه اجرا شد.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید