کاوش نجات بخشی محوطه تاریخی دامسک تربت حیدریه توسط گروه باستان شناسی دانشگاه تربت حیدریه

کاوش نجات بخشی محوطه تاریخی دامسک تربت حیدریه به همت گروه باستان شناسی دانشگاه تربت حیدریه انجام گردید. در پی گزارش کشف یک عدد خمره سفالی توسط انجمن میراث فرهنگی روستای دامسک و پس از بررسی های کارشناسی و با توجه به حساسیت موضوع و اخذ مجوز لازم جهت کاوش نجات بخشی در این محوطه، عملیات کاوش نجات بخشی توسط گروه باستان شناسی دانشگاه تربت حیدریه و با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این شهرستان از 10 خردادماه 1397 آغاز شد. بر اساس کاوش های صورت گرفته و بررسی های علمی اولیه این محوطه تاکنون حدود 27 خمره سفالی که احتمالا کاربرد ذخیره سازی داشته اند مورد کاوش قرار گرفت. نتایج بررسی های اولیه نشان می دهد این محوطه که از گستردگی قابل توجهی برخوردار می باشد، احتمالا متعلق به دوران تاریخی (اشکانی -ساسانی) است. براساس گزارش تیم کاوش در این منطقه ادامه و تکمیل مطالعات می تواند به روشن شدن وضعیت کلی این محوطه و شرایط منطقه در دوره تاریخی کمک قابل توجهی بنماید. همچنین قابل ذکر است که در این کاوش از مطالعات میان رشته ای چون گیاه باستان شناسی و ژئومورفولوژی نیز بهره گرفته شده که نتایج این مطالعات کمک شایانی به کسب اطلاعات دقیق از گذشته این محوطه و منطقه خواهد نمود.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید