کسب اعتبار علمی ترویجی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری به فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی بر اساس نامه شماره 155614/18/3 مورخه 7 مهرماه 1397 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب امتیاز علمی ترویجی گردید. شایان ذکر است از سال 1393 تاکنون 18 شماره از این فصلنامه منتشر شده است، و در طی یک سال اخیر با توجه به سیاست ­های وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جهت بهبود جایگاه علمی با همت مسئولین محترم مجله، موفق به کسب جایگاه در پایگاه ­های مختلف بین المللی از جمله, CAB Abstracts, FSTA, DOAJ, Ulrich ,J-Gate, SIS وSid  شده است.

وبسایت فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

 

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید