یازدهمین نشست مدیران حراست دانشگاه های منطقه 9 کشور در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

یازدهمین نشست مدیران حراست دانشگاه های منطقه 9 کشور روز چهارشنبه 5 تیرماه در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه، یازدهمین نشست مدیران حراست دانشگاه های منطقه 9 کشور روز چهارشنبه 5 تیرماه 1398 با حضور دکتر پالیزبان، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر فتحی، ریاست دانشگاه تربت حیدریه، ایمن شهیدی، مدیر حراست دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر منطقه و مدیران حراست دانشگاه های منطقه 9 کشور در دانشگاه تربت حیدریه برگزار شد. در ابتدای این نشست دکتر فتحی ضمن خیرمقدم به مدعوین، در خصوص ویژگی های محیط های دانشگاهی و نقش آفرینی حراست در این محیط ها مطالبی را بیان نموده و سپس وضعیت موجود و پتانسیل های دانشگاه تربت حیدریه را تشریح نمود. در ادامه دکتر پالیزبان بر اهیمت نقش حراست در پیشبرد اهداف دانشگاه ها تاکید کرد. سپس حاضرین در جلسه به بیان مطالب و نظرات کارشناسی موضوعات جلسه پرداختند.

دانشگاه های منطقه 9 کشور شامل 18 دانشگاه از استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان می باشند ونشست مدیران حراست این دانشگاه ها به صورت دوره ای در دانشگاه های مختلف برگزار می شود.

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید