13 آبان ماه، سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش آموز گرامی باد.

13 آبان ماه، سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش آموز گرامی باد.

 

روابط عمومی دانشگاه تربت حیدریه

دیدگاه ها

ارسال نظر جدید