۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين
Sunday, April 18, 2021
سال ۱۴۰۰ تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها
جستجو
پژوهش و اعضای هیات علمی
قوانین و آیین­ نامه‌های پژوهشی
دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب پژوهشگر برتر (دریافت)
آئین نامه ترفیع اعضای هیأت­ علمی دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 5)
آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی ( ضمیمه شماره 6)
آئین نامه اجرایی بند ط تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور ( ضمیمه شماره 7)
آیین نامه طرح های پژوهشی کاربردی دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 8)
آیین نامه انتشارات دانشگاه تربت حیدریه (1399) (دریافت)
آیین نامه انتشارات دانشگاه تربت حیدریه (1398)  ( ضمیمه شماره 9)
آیین نامه نشریات دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 10)
آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم (1398) ( ضمیمه شماره 11)
آئین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه (نسخه زمستان 1397) (نسخه سال 1398)
آئین نامه همایش‌های علمی وزارت علوم (زمستان 1397) ( ضمیمه شماره 13)
آئین نامه برگزاری و ساماندهی همایشهای علمی دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 14)
آئین نامه تشکیل هسته های پژوهشی اساتید ( نسخه 1397)  (نسخه 1398)
آئین نامه حمایت از طرح‌های پژوهشی حوزه زعفران (زمستان 1397) ( ضمیمه شماره 16)
آیین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت اعضای هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 17)
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت (1397) ( ضمیمه شماره 18)
شیوه نامه داخلی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی(ضمیمه شماره 18.5
آیین نامه الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی (1397) ( ضمیمه شماره 19)
آئین نامه حق‌التشویق مقالات (نسخه سال 1397) (نسخه سال 1398)
شیوه‌نامه حق‌التشویق مقالات (نسخه سال 1399)
دستورالعمل طرح های پژوهشی داخلی (1397) ( ضمیمه شماره 21)
دستورالعمل طرح‌های پژوهشی داخلی (نسخه سال 1399
دستورالعمل شرکت اعضای هیئت علمی در مجامع علمی داخل و خارج از کشور (1397)  ( ضمیمه شماره 22)
آیین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه (زمستان 1397(( ضمیمه شماره 23)
آیین نامه تشکیل قطب های علمی (1395) ( ضمیمه شماره 24)
اصلاحیه آیین نامه تشکیل قطب های علمی (1397) ( ضمیمه شماره 25)
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی ( ضمیمه شماره 26)

کاربرگ­های پژوهشی
طرح­های پژوهشی از محل پژوهانه
ابلاغیه اجرای طرح پژوهشی (نسخه سال 1398) بروزرسانی: 1398/12/06 - نکته: جاهای خالی بصورت Bold تکمیل شود.
راهنمای نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشی ( ضمیمه شماره 28)
فرمت نگارش طرح پژوهشی در دانشکده فنی و مهندسی (دریافت
 
طرح­های پژوهشی کاربردی
فرم پیشنهاده اجرای طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 29)
فرم درخواست هزینه اولیه (تصویب پروپوزال) طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 30)
فرم درخواست هزینه گزارشات میان دوره ای طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 31)
فرم درخواست هزینه نهایی طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 32)
قرارداد اجرای طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 33)
قرارداد ناظر طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 34)
  
 پایه سالیانه اعضای هیأت ­علمی
فرم درخواست پایه سالیانه اعضای هیات علمی (1397) ( ضمیمه شماره 35)
 
هسته های پژوهشی اساتید   
راهنمای نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشی هسته اساتید ( ضمیمه شماره 36)

برگزاری همایش‌ها
فرم برگزاری همایش ( ضمیمه شماره 37)
 
فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت  
فرم برنامه کاری عضو هیئت علمی(ضمیمه شماره 38
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/01
تعداد بازدید:
4992
Powered by DorsaPortal