الویت های پژوهشی سازمانها

سامانه ساتع

اولويتهاي تحقيقاتي شرکت توانير و شرکتهاي زير مجموعه

اولويت هاي تحقيقاتي شركت مهندسي آبفا كشور و زيرمجموعه

اولويت هاي تحقيقاتي سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی

اولویتهای پژوهشی بورس اوراق بهادار تهران

اولویت های پژوهشی شرکت بورس کالای ایران

اولویتهای تحقیقاتی اداره کل زندانها

اولویتهای پژوهشی اتاق بازرگانی،صنایع و معادن خراسان رضوی

اولویتهای پزوهشی سازمان سنجش کل کشور

اولویتهای پژوهشی وزارت ورزش و جوانان 

اولویتهای پژوهشی سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري مشهد

اولویتهای پژوهشی بانک دی

اولویتهای پژوهشی بانک ملی

اولویتهای پژوهشی بانک رفاه

اولویتهای پژوهشی بانک سینا

اولویت های پژوهشی اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

اولویتهای پژوهشی سازمان زندان ها

اولویتهای پژوهشی بانک کشاورزی     

اولویت های پژوهشی بانک تجارت

اولویتهای پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران