دفتر جذب اعضای هیأت علمی

کلیه امور اجرایی جذب هیأت علمی از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همكاری، تشكیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و... توسط دفتر جذب اعضای هیأت علمی که دارای امكانات و تجهیزات مناسب و مكانیزه است، انجام خواهد شد.

 

وظایف دفتر جذب اعضای هیأت علمی:

  • - شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی
  • - انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه
  • - تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی-آزمایشی، رسمی-قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
  • - اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی
  • - نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
  • - ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مركزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم
  • - برگزاری جلسات کارگروه صلاحیت های علمی در دانشگاه
  • - اجرای مصوبات هیأت مرکزی جذب
  •  - انجام مکاتبات با مرکز جذب و نظارت ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • پاسخگویی به متقاضیان و معترضین نتایج جذب هیأت علمی
تقویم مراحل جذب اعضای هیات علمی:

فراخوان عمومی برای استخدام اعضای هیأت علمی دو بار در سال و در ماه‌های شهریور و بهمن از طریق وب سایت وزارت علوم به صورت متمرکز انجام خواهد شد. زمانبندی مراحل جذب به شرح زیر می باشد:
1- دریافت و جمع‌آوری درخواست متقاضیان
2- بررسی اولیه پرونده متقاضیان
3- تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال به کمیته‌های بررسی توانایی‌‌های علمی و صلاحیت عمومی
4- نتیجه بررسی صلاحیت عمومی و علمی دردانشگاه
5- اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب
6- ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم
7- اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیأت مرکزی جذب وزارت علوم
8- اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی
قوانین، مقررات، بخشنامه ها و کاربرگ ها:

دفتر جذب اعضای هیأت علمی آخرین آیین نامه های اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

معرفی دبیر هیأت اجرایی جذب دانشگاه

راهنمای تبدیل وضعیت در سامانه جامع جذب

مراحل تهیه و تکمیل فرم ها و سی دی

اطلاعیه

تماس با ما


کاربرگ های مورد نیاز

کاربرگ های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی
کاربرگ‎های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی آموزشی به رسمی قطعی  (مربیان- استادیاران)
کاربرگ‎های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی آموزشی به رسمی آزمایشی (مربیان- استادیاران)

بخشنامه‎های جدید اجرایی مرتبط با تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

کاربرگ های پژوهشی
جداول پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
جداول پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی
خلاصه جداول ج پژوهشی به رسمی آزمایشی
خلاصه جداول ج پژوهشی به رسمی قطعی
شناسنامه علمی پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
شناسنامه علمی پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی
جدول شماره پنج پژوهشی      download(استادیاران)       download(مربیان)
جدول شماره پنج آموزشی، پژوهشی      download(استادیاران)     download(مربیان)
سایر کاربرگ ها

کاربرگ خلاصه وضعیت (تاریخ بروزرسانی 1397/11/21)


کاربرگ جدول مقایسه ای (تاریخ بروزرسانی 1398/01/20)


کاربرگ 1-2 و 1-1-2 (تاریخ بروزرسانی 1397/11/17)


2-1-1 (قدیمی) تفکیک وزن ملاک های توانائی علمی نهائی


2-1-1 (قدیمی) نتیجه ارزشیابی کارگروه بررسی توانائی علمی


نحوه امتیازدهی کاربرگ 1-1-2 سامانه جامع جذب

جذب اعضای هیأت علمی


1 - آیین نامه اعطای بورس داخلی برای ارتقای سطح علمی مربیان

2 - امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت هیات علمی دانشگاه ها و مراکز عالی کشور

3 - برخی قوانین طرح سربازی

4 - مجوز سن بالای 40 سال

5 - سنوات خدمتی قبل از تایید صلاحیت مرکز جذب

6 - عدم احتساب دوران پیمانی مشروط

7 - عدم بررسی دارندگان مدرک نیمه حضوری و غیرحضوری

8 - عدم پذیرش دکتری غیرحضوری و نیمه حضوری در جذب

9 - کارمند به هیات علمی

10 - لزوم اخذ مدرک دکتری قبل از ثبت نام در فراخوان جذب

11 - مجوز عدم شرکت بورسیه‎ها در سامانه جامع جذب

12 - شرکت در فراخوان؛ مشمولین طرح سربازی که در فراخوان شهریور 96

13 - معافیت بورسیه‎ها از مجوز کبر سن

14 - لزوم شرکت راتبه در فراخوان جذب اعضای هیات علمی

تبدیل وضعیت استخدامی


1 - درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

2 - عدم تغییر آرای هیات مرکزی جذب

3 - اصلاحیه امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزشی و پژوهشی

4 - امتیازات تبدیل وضعیت

5 - تبدیل وضعیت با اخذ مدرک دکتری

6 - تبدیل وضعیت غیر انتفاعی

7 - کسب 100 درصد امتیاز دانشیاری به جای حکم دانشاری در تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

8 - بخش نامه تبدیل وضعیت استخدامی و پاسخ به استعلام دانشگاه

مأموریت و انتقال


مجوز جهت انتقال عضو هیات علمی که می بایست در همان موسسه خدمت نماید

تمدید و ترفیع


ترفیعات

 

 

ارتباط با ما:

عنوان نام و نام خانوادگی شماره تماس
دبیر هیات اجرایی جذب دکتر علیرضا صالحان داخلی 115
مسئول امور دفتری جذب مهندس رامین آذریان داخلی 172

آدرس: کیلومتر 7 محور تربت حیدریه به مشهد - دانشگاه تربت حیدریه - ساختمان اداری - طبقه دوم

تلفن تماس: 51240-051

پست الکترونیک:

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398