معرفي رشته ها، اعضاء، آزمایشگاهها

 

 ---(معرفي رشته-گرایشها و مقاطع تحصیلی)---

 

------------------------------------------------------------کارشناسی پیوسته - مهندسي منابع طبيعي - مرتع و آبخيز داري---------------------------------------------------------------

× دانشگاه تربت حیدریه در مقطع کارشناسی از مهر ماه سال 1391 دانشجو می پذیرد.

منابع طبيعي به مجموعه مواهب و ثروت‌هاي خدادادي اطلاق مي‌شود كه به رايگان در اختيار بشر قرار گرفته است. منابع طبیعی تجدیدشونده در هر کشور زیربنای دیگر فعالیت ها در عرصه های طبیعی بوده و نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد. از سوی دیگر عدم توجه کافی، استفاده بیرویه و مدیریت های ناپایدار این منابع باعث بروزو یا شدت یافتن بلایایی از جمله سیل،بهمن، فرسایش، رانش زمین، خشکسالی و بیابان زایی می­گردد که بدنبال آنها فقر و مهاجرت های اجباری و کاهش تولیدات دامی و پروتئینی و خسارت های مالی و جانی و انتقراض گونه های مرغوب و باارزش جانوری و گیاهی بروز می­نماید. هدف از ایجاد رشته مرتع و آبخیزداری تربیت متخصصینی است که با کسب دانشهای مربوط به آب ، خاک، پوشش گیاهی بتوانند به کار تدریس، تحقیق و برنامه ریزی و اجرای آنها جهت استفاده صحیح و اصولی تر از مراتع و آبخیز های کشور مشغول گردند تا هم در حفاظت منابع آب و خاک کشور و نیز رفع نیازهای پروتئینی که وابسته به مراتع و تولید علوفه می باشند فایق آیند و همچنین با بهره برداری اصولی از مراتع از تخریب منابع طبیعی و روند رو به رشد فرسایش خاک که منجر به کاهش تولید می گردد جلوگیری به عمل آورند .

 طول دوره و شکل نظام آموزشی

بر اساس آیین نامه آموزشی و مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول این دوره بطور متوسط چهار سال می باشد و حداکثر طول این دوره طبق آئیین نامه آموزشی مصوب 6 سال می باشد. کل نظام آموزشی  نیمسالی است و هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال به مدت 17 هفته می باشد. تعداد واحد های درسی دوره کارشناسی پیوسته مرتع و آبخیزداری 136 واحد به ترتیب زیر می باشد.

دروس عمومی                                                20  واحد

دروس علوم پایه                                               28  واحد

دروس اصلی                                                   33  واحد

دروس تخصصی                                               45  واحد

دروس انتخابی                                                 10  واحد

 

------------------------------------------------------------------------کارشناسی ارشد - مهندسی آبخیزداری------------------------------------------------------------------------------

× دانشگاه تربت حیدریه در مقطع کارشناسی ارشد آبخیزداری از بهمن 1391 دانشجو می پذیرد.

کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری یکی از رشته های دانشکده منابع طبیعی است که در ادامه دوره آموزش کارشناسی(4 ساله ) رشته مرتع و آبخیزداری دایر می باشد . داوطلبان پس از گزینش می توانند این دوره را ادامه داده و بعنوان کارشناس ارشد با آگاهیهای بیشتر و نگرشی عمیقتر به بررسی شناخت و پیدا کردن راه های حفاظت آب و خاک بپردازند . هدف از ایجاد این دوره تربیت متخصصینی است که با کسب دانشهای مربوطه بتوانند به کار تدریس تحقیق و برنامه ریزی جهت استفاده صحیح و اصولی  از منابع طبیعی کشور، آب و خاک کشور مشغول گردند و بتوانند گامی مثبت در جلوگیری از  تخریب منابع طبیعی و آبخیزهای کشور برداشته و در رفاه و آبادی کشور سهیم باشند.

طول دوره و شکل نظام آموزشی

بر اساس آیین نامه آموزشی و مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول این دوره بطور متوسط دو سال می باشد ولی در صورت لزوم با نظر شورای گروه دانشجویان مجازند که حداکثر ظرف سه سال آنرا به اتمام برسانند . شکل نظام آموزشی  نیمسالی است و هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال به مدت 17 هفته می باشد. تعداد واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری 32 واحد  به ترتیب زیر می باشد.

 دروس الزامی              18 واحد

دروس انتخابی               7 واحد

پایان نامه                    6  واحد

سمینار                       1  واحد

 

---------------------------------------------------------------------------کارشناسی ارشد - مهندسی مرتعداری---------------------------------------------------------------------------

× دانشگاه تربت حیدریه در مقطع کارشناسی ارشد مرتعداری از بهمن 1391 دانشجو می پذیرد.

کارشناسی ارشد رشته مرتعداری یکی از رشته های مهندسي منابع طبيعي است كه در ادامه دوره آموزش کارشناسی (4 ساله ) رشته مرتع و آبخیزداری دایر می باشد . داوطلبان پس از گزینش می توانند این دوره را ادامه داده و بعنوان کارشناس ارشد با آگاهیهای بیشتر و نگرشی عمیقتر به بررسی شناخت و پیدا کردن راه حل مشکلات مراتع بپردازند . هدف از ایجاد این دوره تربیت متخصصینی است که با کسب دانشهای مربوطه بتوانند به کار تدریس تحقیق و برنامه ریزی جهت استفاده صحیح و اصولی تر از مراتع مشغول گردند تا هم در رفع نیازهای پروتینی کشور که وابسته به مراتع و تولید علوفه می باشند فایق آیند و همچنین با بهره برداری اصولی از مراتع از تخریب منابع طبیعی و روند رو به رشد فرسایش خاک که منجر به کاهش تولید می گردد جلوگیری به عمل آورند .

طول دوره و شکل نظام آموزشی

بر اساس آیین نامه آموزشی و مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول این دوره بطور متوسط دو سال می باشد ولی در صورت لزوم با نظر شورای گروه دانشجویان مجازند که حداکثر ظرف سه سال آنرا به اتمام برسانند . شکل نظام آموزشی  نیمسالی است و هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال به مدت 17 هفته می باشد. تعداد واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مرتعداری 32 واحد  به ترتیب زیر می باشد.

 دروس الزامی              18 واحد

دروس انتخابی               7 واحد

پایان نامه                    6  واحد

سمینار                       1  واحد

 

 ---(دروس رشته و گرایشها)---

 

مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی مرتع و آبخیزداری دریافت فایل
مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد آبخیزداری دریافت فایل
مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مرتعداری دریافت فایل
چارت هشت ترمی دروس دوره کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری دریافت فایل
چارت دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دریافت فایل
چارت دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی مرتعداری دریافت فایل

 

---(اعضای هیات علمی، همکاران گروه  و کارشناسان)---

 

۱- اعضا هیات علمی

دکتر جلیل فرزاد مهر

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه تربت حیدریه،

دکتری تخصصی (Ph.D.) علوم و مهندسی مرتع داری با گرایش آنالیز و ارزیابی مراتع و سنجش از دور از دانشگاه تهران 

آدرس پست الكترونيكي: farzadm102000@yahoo.com

شماره تماس داخلی: 116

 

دکتر مريم آذرخشي

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه تربت حیدریه،

دکتری تخصصی (Ph.D.) علوم  و مهندسی آبخیزداری با گرایش هیدرولوژی و  منابع آب از دانشگاه تهران 

آدرس پست الكترونيكي: azar39m@yahoo.com

شماره تماس داخلی: 187

 

دکتر مهدی بشیری

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه تربت حیدریه،

دکتری تخصصی (Ph.D.) علوم  و مهندسی آبخیزداری با گرایش فرسایش و رسوب از دانشگاه تربیت مدرس

آدرس پست الكترونيكي: me.bashiri@yahoo.com

 شماره تماس داخلی: 175

 

دکتر ایمان حقیان

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه،

دکتری تخصصی (Ph.D.) علوم  و مهندسی مرتعداری با گرایش اقتصادی-اجتماعی از دانشگاه گرگان

آدرس پست الكترونيكي: haghiyan24@gmail.com

 شماره تماس داخلی: 129

 

۲- اساتید همکار

دکتر ابوالفضل مساعدی

استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری تخصصی (Ph.D.) عمران با گرایش هیدرولیک از دانشگاه تکنولوژی بوداپست

آدرس پست الكترونيكي: mosaedi@um.ac.ir

 

مهندس محمد رستمی خلج

کارشناس ارشد آبخیزداری

دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D.) مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تهران 

آدرس پست الکترونیکی: rostami88@ut.ac.ir

 

مهندس سمیه مشاری عشق آباد

کارشناس ارشد آبخیزداری

دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D.) مهندسی آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان

آدرس پست الکترونیکی: somayehmashari@gmail.com

 

۳- کارشناسان

مهندس حسین شجاعی

کارشناس آزمایشگاه کشاورزی و منابع طبیعی،

کارشناسی مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه گناباد، 

آدرس پست الکترونیکی: am.rsh1388@yahoo.com

شماره تماس داخلی: 128

 

مهندس علی زنگنه

کارشناس آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناسی عمران، دانشگاه تربت حیدریه

آدرس پست الکترونیکی:

شماره تماس داخلی:

 

---(آزمایشگاههای گروه و تجهیزات)---

۱- آزمایشگاه GIS و ژئومورفولوژی با اقلام عمده شامل: سیستمهای رایانه ای و نرم افزارهای تخصصی GIS و RS، استریوسکوپهای رومیزی و صحرایی، GPS، متر لیزری، میکروسکوپهای نوری، عکسهای هوایی

۲- آزمایشگاه شبیه ساز باران و فرسایش با اقلام عمده شامل: شبیه ساز باران، رینگهای مضاعف، زبری سنج لیزری بزرگ، آب مقطرگیر

۳- هرباریوم گیاهان مرتعی و دارویی با آرشیو نمونه های درختی، درختچه ای و گونه های مرتعی و دارویی

---(انجمن علمی گروه و نشریات)---

انجمن علمی مهندسی منابع طبیعی در سال ۱۳۹۱ تاسیس گردیده و هم اکنون با همکاری  دانشجویان و مشاوره اساتید گروه در حال پیگیری و انجام امور می باشند. گوشه ای از فعالیتهای انجمن تا این لحظه شامل برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی، انتشار مجله علمی - دانشجویی انجمن، تحت عنوان "پژوهشنامه طبیعت" و اخذ اتاق برای استقرار انجمن می باشد. انجمن علمی گروه مرتع و آبخیزداری از ابتدای تاسیس اقدام به چاپ مجله علمی-دانشجویی به صورت فصلی نموده است. این نشریه ابتدا تحت عنوان پرند چاپ گردید و از سال ۱۳۹۴ به پژوهشنامه طبیعت تغییر نام داد.

- وبلاگ دانشجویی انجمن علمی گروه مرتع و آبخیزداری http://nrth.blogfa.com/

- پست الکترونیکی انجمن جهت ارسال مطالب و نظرات nrth1394@gmail.com

- نسخه شماره ۳ پژوهشنامه طبیعت، بهار  ۱۳۹۴        دریافت

- نسخه شماره ۴ پژوهشنامه طبیعت، تابستان ۱۳۹۴   دریافت

- نسخه شماره ۵ پژوهشنامه طبیعت، پاییز ۱۳۹۴        دریافت

 

---(لیست برخی کتب تخصصی رشته)---

 

 1. هیدرولوژی کاربردی جلد اول– دکتر محمد مهدوی – انتشارات دانشگاه تهران
 2. هیدرولوژی کاربردی جلد دوم– دکتر محمد مهدوی – انتشارات دانشگاه تهران
 3. هیدرولوژی عمومی – دکتر محمد مهدوی - انتشارات دانشگاه تهران
 4. مرتعداری – دکتر محمد رضا مقدم - انتشارات دانشگاه تهران
 5. ژئومورفولوژی کاربردی جلد اول ( فرسایش آبی )  – دکتر حسن احمدی - انتشارات دانشگاه تهران
 6. ژئومورفولوژی کاربردی جلد دوم ( فرسایش بادی )  – دکتر حسن احمدی - انتشارات دانشگاه تهران
 7.  فرسایش آبی و کنترل آن – دکتر  حسین قلی رفاهی ، انتشارات دانشگاه تهران
 8. فرسایش بادی  و کنترل آن – دکتر  حسین قلی رفاهی ، انتشارات دانشگاه تهران
 9. سازندهای دوره کواترنر- دکتر حسن احمدی و سادات فیض نیا ، انتشارات دانشگاه تهران
 10. مبانی خاکشناسی ، شهلا محمودی ، انتشارات دانشگاه تهران
 11. هوا و اقلیم شناسی ، دکتر امین علیزاده ، انتشارات دانشگاه فردوسی
 12. هیدرولوژی کاربردی ، دکتر امین علیزاده ، انتشارات دانشگاه فردوسی
 13. اصول و روشهای آماری چند متغیره ، دکتر عزت اله فرشاد فر ، انتشارات دانشگاه رازی
 14. راهنمای اصلاح و احیای اراضی خشک و بیابانی، دکتر محمد جعفری ، انتشارات دانشگاه تهران
 15. هیدرولوژی پیشرفته ، دکتر محمد کارآموز ، انتشارات دانشگاه امیر کبیر
 16.  اصول آمار در علوم منابع طبیعی ، دکنر محمد رضا بی همتا ، انتشارات دانشگاه تهران
 17. مقدمه ای بر احتمالات وآمار ، دکتر زالی ، انتشارات دانشگاه تهران
 18. هیدرولوژی مرتع ، دکتر محسن محسنی ساروی ، انتشارات جهاد دانشگاهی
 19. حفاظت خاک ، نورمن هادسون ، ترجمه حسین قدیری ، انتشارات دانشگاه چمران
 20. فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP ، دکتر سید حسن قدسی پور ، انتشارات دانشگاه امیر کبیر
 21. چرای دام در مرتع و چراگاه ، دکتر حسین ارزانی ، انتشارات دانشگاه تهران
 22. پایش برای اکولوژی و حفاظت ، دکتر حسین ارزانی ، انتشارات دانشگاه تهران
 23. مرتعداری ، دکتر مصداقی ، انتشارات دانشگاه گرگان
 24. اصلاح و توسعه مراتع ، دکتر حسین آذرنیوند ، انتشارات دانشگاه تهران
 25. عملیات مدیریت منابع طبیعی، دکتر محسن محسنی ساروی، انتشارات دانشگاه  تهران
 26. هیدرولیک رسوب،  محمود شفاعی بجستان، انتشارات دانشگاه چمران
 27. تئوری و کاربرد انتقال رسوب، صلاح کوچک زاده، انتشارات دانشگاه تهران
 28. هیدرولیک کانال های باز، سید محمود حسینی، انتشارات امام رضا
 29. هیدرولیک کانال ها- جریان های یک بعدی، دکتر صلاح کوچک زاده، انتشارات دانشگاه تهران
 30. آبخیزداری و حفاظت خاک، اباذر اسمعلی، انتشارات محقق اردبیلی
 31. جامعه شناسی روستایی، منصور وثوقی، انتشارات دانشگاه تهران
 32. شالوده آمایش سرزمین، مجید  مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران
 33. اکولوژی توصیفی  در آمایش پوشش گیاهی، محمد رضا مقدم، انتشارات دانشگاه تهران
 34. اقتصاد مرتع، سیاوش دهقانیان ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 35. بوم شناسی مناطق بیابان، دکتر حسین آذرنیوند  انتشارات دانشگاه تهران
 36. رابطه آب و خاک و گیاه، امین علیزاده ، آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع)