تقویم ها

22 دی 1398 شروع امتحانات نیمسال اول
18 دی 1398 پایان کلاس های نیمسال اول
4 دی 1398 آخرین مهلت دفاع پروژه/سمینار/کارآموزی و ...
1 دی 1398 ارزیابی دروس
9 مهر 1398 حذف تکدرس
6 مهر 1398 حذف و اضافه تحت وب
30 شهریور 1398 آغاز نیمسال اول 99-98
11 شهریور 1398 انتخاب واحد تحت وب نیمسال اول 99-98
9 خرداد 1398 پایان امتحانات پایان نیمسال دوم
27 خرداد 1398 آغاز امتحانات پایان نیمسال دوم
23 خرداد 1398 پایان کلاس های نیمسال دوم
29 بهمن 1397 آغاز حذف و اضافه تحت وب
21 بهمن 1397 آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397
1 بهمن 1397 انتخاب واحد تحت وب
23 دی 1397 شروع امتحانات نیم سال اول
13 دی 1397 پایان کلاس ها
23 بهمن 1396 حذف و اضافه تحت وب
14 بهمن 1396 آغاز نیمسال دوم 96-97
1 بهمن 1396 انتخاب واحد تحت وب

صفحات