۱۴۰۳ شنبه ۳۰ تير
Saturday, July 20, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
اعتبارات و تعهدات
• تنظیم و نگهداری دفاتر اعتبارات برحسب برنامه و مواد هزینه و سایر طبقه‌بندیهای بودجه‌ای
• تامین اعتبار مخارجی که مورد تشخیص مقام مجاز خرج قرار گرفته در حدود اعتبارات تخصیص یافته و تهیه گزارش بودجه‌ای لازم به مدیریت مالی جهت اعمال مدیریت صحیح بر کنترل بودجه
• تطبیق اقلام مندرج در دفتر اعتبارت جاری و اختصاصی و سایر منابع و ردیفهای عمومی با دفاتر معین هزینه اداره دفترداری و تنظیم حسابها و کشف مغایرتهای موجود و پیگیری در رفع آنها
• همکاری لازم در تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه با اداره دفترداری و تنظیم حسابها
• تنظیم در خواست بر پایه اعتبارات موجود و تهیه و صدور حواله اعتبارات
• نگهداری حساب اعتبارات مصوب
• نگهداری بودجه اسمی و تفصیلی دانشگاه برحسب اعتبار مصوب و واحداستفاده کننده
• تعهدات اسناد حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه و سایر اسناد هزینه
• تهیه گزارش در مورد جمع ارقام تعهد و هزینه قطعی و مانده اعتبارات واحدها
• انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/05
تعداد بازدید:
12141
Powered by DorsaPortal