۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
Monday, June 27, 2022
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
پژوهش و اعضای هیات علمی
قوانین و آیین­ نامه‌های پژوهشی
دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب پژوهشگر برتر (دریافت)
آئین نامه ترفیع اعضای هیأت­ علمی دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 5)
آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی ( ضمیمه شماره 6)
آئین نامه اجرایی بند ط تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور ( ضمیمه شماره 7)
آیین نامه طرح های پژوهشی کاربردی دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 8)
آیین نامه انتشارات دانشگاه تربت حیدریه (1398) (1399)
آیین نامه نشریات دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 10)
آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم (1398) (1400)
آئین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه (نسخه زمستان 1397) (نسخه سال 1398) (نسخه سال 1400)
آئین نامه همایش‌های علمی وزارت علوم (زمستان 1397) ( ضمیمه شماره 13)
آئین نامه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 14)
آئین نامه تشکیل هسته های پژوهشی اساتید ( نسخه 1397)  (نسخه 1398)
آئین نامه حمایت از طرح‌های پژوهشی حوزه زعفران (زمستان 1397) ( ضمیمه شماره 16)
آیین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت اعضای هیئت علمی دانشگاه تربت حیدریه (1397) ( ضمیمه شماره 17)
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت (1397) ( ضمیمه شماره 18)
شیوه نامه داخلی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی(ضمیمه شماره 18.5
آیین نامه الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی (1397) ( ضمیمه شماره 19)
آئین نامه حق‌التشویق مقالات (نسخه سال 1397) (نسخه سال 1398) (نسخه سال 1399)
دستورالعمل طرح های پژوهشی داخلی (1397) ( ضمیمه شماره 21)
دستورالعمل طرح‌های پژوهشی داخلی (نسخه سال 1399
دستورالعمل شرکت اعضای هیئت علمی در مجامع علمی داخل و خارج از کشور (1397)  ( ضمیمه شماره 22)
آیین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه (1397)(1400)
آیین نامه تشکیل قطب های علمی (1395) ( ضمیمه شماره 24)
اصلاحیه آیین نامه تشکیل قطب های علمی (1397) ( ضمیمه شماره 25)
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی ( ضمیمه شماره 26)
آیین نامه اجرایی برنامه گرنت فناوری (دانلود ابلاغیه 21 فروردین 1401)

کاربرگ­های پژوهشی
طرح­های پژوهشی از محل پژوهانه
ابلاغیه اجرای طرح پژوهشی (نسخه سال 1398) بروزرسانی: 1398/12/06 - نکته: جاهای خالی بصورت Bold تکمیل شود.
راهنمای نگارش پیشنهاده و گزارش نهایی طرح پژوهشی در دانشکده کشاورزی ( ضمیمه شماره 28)
راهنمای نگارش پیشنهاده و گزارش نهایی طرح پژوهشی در دانشکده فنی و مهندسی (دریافت
 
طرح­های پژوهشی کاربردی
فرم پیشنهاده اجرای طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 29)
فرم درخواست هزینه اولیه (تصویب پروپوزال) طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 30)
فرم درخواست هزینه گزارشات میان دوره ای طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 31)
فرم درخواست هزینه نهایی طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 32)
قرارداد اجرای طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 33)
قرارداد ناظر طرح پژوهشی کاربردی (1397) ( ضمیمه شماره 34)
  
 پایه سالیانه اعضای هیأت ­علمی
فرم درخواست پایه سالیانه اعضای هیات علمی (1397) ( ضمیمه شماره 35)
 
هسته های پژوهشی اساتید   
راهنمای نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشی هسته اساتید ( ضمیمه شماره 36)

برگزاری همایش‌ها
فرم برگزاری همایش ( ضمیمه شماره 37)
تاریخ به روز رسانی:
1401/01/27
تعداد بازدید:
6795
Powered by DorsaPortal