۱۴۰۳ شنبه ۱ ارديبهشت
Saturday, April 20, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
تعرفه ها

1-دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

(UTM)

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

جابجایی

میلیمتر

0.001

کشش

N/mm2

0.01

فشار

N/mm2

0.01

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

توضیحات

مقاومت چسبندگی

توسط آزمایشگاه

1,200,000

مقاومت چسبندگی ملات های ترمیمی

مقاومت کششی

توسط آزمایشگاه

950,000

مقاومت کششی بتن

خمشی

توسط آزمایشگاه

950,000

مقاومت خمشی موزاییک، بلوک های ساختمانی، قطعات بتنی، کاشی، سرامیک و ...

 Universal Testing Machine-2

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

مدول الاستیسیته

پاسکال

0.01

جابجایی

میلیمتر

0.001

کشش

N/mm2

0.01

فشار

N/mm2

0.01

خمش

N/mm2

0.01

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

توضیحات

کشش میلگرد تا سایز 18 میلیمتر

توسط آزمایشگاه

1,000,000

مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول در نقاط تسلیم و گسیختگی بدون تغییر مقطع

کشش میلگرد از سایز 20 الی 25

توسط آزمایشگاه

1,450,000

مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول در نقاط تسلیم و گسیختگی بدون تغییر مقطع

کشش میلگرد از سایز 28

توسط آزمایشگاه

1,950,000

مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول در نقاط تسلیم و گسیختگی بدون تغییر مقطع

کشش میلگرد از سایز 32 الی 48

توسط آزمایشگاه

2,400,000

مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول در نقاط تسلیم و گسیختگی بدون تغییر مقطع

خمش تیر بتنی

توسط آزمایشگاه

3,500,000

خمش تیر بتنی با طول 1.5 متر و تناژ 100 تن

 Los Angeles Abrasion Tester-3

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

درصد سایش

درصد

0.1

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

توضیحات

درصد سایش مصالح سنگی

توسط آزمایشگاه

2,500,000

 

 Concrete Mixer-4

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

ساخت بتن

min

1

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

توضیحات

ساخت بتن آزمایشگاهی

توسط آزمایشگاه

3,500,000

-

5-اتاقک آزمون ذوب و انجماد مصالح ساختمانی

Building Materials Freezing & Thawing Test Chamber

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

دما

درجه سانتیگراد

1

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

تنظیم دما در مدت معین

توسط آزمایشگاه

1,313,000

6-دستگاه آزمون تعیین نقطه اشتعال قیر:

Bitumen Flashing Point Testing

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

نقطه اشتعال قیر

درجه سانتیگراد

1

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

تعیین نقطه اشتعال قیر

توسط آزمایشگاه

2,250,000

دستگاه اندازه‌گیری نقطه نرمی قیر با ابزار حلقه و گلوله 7-

Bitumen Softening Point Tester by Ring & Ball

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

نقطه نرمی

درجه سانتیگراد

0.2

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

تعیین دمای نرم شدگی قیر

توسط آزمایشگاه

1,972,900

8-دستگاه نفوذسنج قیر

Bitumen Penetrometer

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

اندازه گیری درجه نفوذ قیر

میلیمتر

یک دهم

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

اندازه گیری درجه نفوذ قیر

توسط آزمایشگاه

1,369,040

9-مشخصات دستگاه کشش قیر:

Bitumen Ductilometer

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

اندازه گیری کشش قیر

------

1

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

اندازه گیری کشش قیر

توسط آزمایشگاه

1,810,000

10-دستگاه آونگ اصطکاکی

Friction Pendulum Apparatus

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

میزان سرخوردگی

درصد

1

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

تعیین میزان سرخوردگی موزاییک و جدول بتنی

توسط آزمایشگاه

3،800،000

11-دستگاه تعیین ضریب اصطکاک سطوح با استفاده از پاندول انگلیسی 140

Skid Resistance & Friction Tester

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

 

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

 

ضریب اصطکاک

میلیمتر

1

 

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

 

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

تعیین ضریب اصطکاک و تعییین خصوصیات اصطکاکی مواد و مصالح ساختمانی بر اساس ISIRI 755-1, 755-2, 12728

توسط آزمایشگاه

3،800،000

12-مشخصات دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری خاک

Soil Permeabillity Measurement

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

نفوذپذیری خاک

cm2 /s

0.01

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

تعیین ضریب نفوذپذیری

توسط آزمایشگاه

1,026,000

دستگاه برش مستقیم خاک 13-

Soil Direct Shear Test

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

تعیینن مقاومت برشی خاک

پاسکال

1

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

تعیینن مقاومت برشی خاک

توسط آزمایشگاه

12,000,000

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

استحکام منسوجات

پاسکال

1

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

اندازه گیری استحکام منسوجات با سنسور 1 و 3 تن

توسط آزمایشگاه

870،000

14-دستگاه تحکیم خاک

Consolidometer

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

استحکام منسوجات

پاسکال

1

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

اندازه گیری استحکام منسوجات با سنسور 1 و 3 تن

توسط آزمایشگاه

870،000

15-دستگاه سنجش رطوبت خاک

Soil Moisture Analyzer

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

اندازه گیری رطوبت خاک

سانتیمتر مکعب

1

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمت

نحوه ارائه

هزینه (ریال)

اندازه گیری زطوبت خاک

توسط آزمایشگاه

10,000,000

تاریخ به روز رسانی:
1401/08/17
تعداد بازدید:
12038
Powered by DorsaPortal