۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن
Sunday, January 29, 2023
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
آزمایشگاه شبیه ساز باران و فرسایش
شبیه ساز باران و فرسایش خاک
شبیه ساز باران وسیله ای است که قادر است بر روی پلات های کوچک آزمایشی باران هائی با خصوصیات هیدرولوژیکی بسیار مشابه باران هائی که در طبیعت  مشاهده میشود مانند شدت، انرژی جنبشی قطرات باران، و با توزیع یکنواخت ایجاد نماید. این نوع شبیه ساز باران هم می تواند برای اندازه گیری میزان فرسایش خاک تحت تاٌثیر برخورد قطرات باران مورد استفاده قرار گرفته و هم فرسایش ناشی از تاٌثیر رواناب را روی خاکهای مختلف هنگامی که تواٌم با کاربرد دستگاه نفوذ سنج آب مورد استفاده قرار می گیرد، شبیه سازی نماید. این شبیه ساز برای تعیین خصوصیات هیدرودینامیکی خاک و تغییرات سطحی زمین مانند نوع فرسایش پذیری خاک و غیره در بسیاری از بررسی های علم فرسایش و حفاظت خاک کاربرد دارد
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/28
تعداد بازدید:
2189
Powered by DorsaPortal