دسترسی سریع
سایت قبلی
۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
Friday, September 22, 2023
سال ۱۴۰۲ مهار تورم و رشد تولید
جستجو
معماری
الف - کاربرگ های ویژه درس طرح نهایی 
 
 
 
 
 
 
 
 ب - راهنمای برگزاری جلسه دفاع پروژه درس طرح نهایی
 
 دانشجویانی که متقاضی برگزاری جلسه دفاع می باشند به موارد زیر توجه فرمایند:
1- کاربرگ درخواست مجوز دفاع پروژه درس طرح نهایی باید به طور کامل تکمیل و حداقل یک هفته قبل از موعد پیشنهادی برگزاری جلسه به مدیر گروه آموزشی تحویل داده شود.  
2- انتخاب استاد داور جلسه دفاع کاملاً به اختیار و انتخاب استاد راهنما است. در هر نیم سال تحصیلی، انتخاب استاد داور صرفاً از میان اساتید راهنمای پروژه طرح نهایی در همان نیم سال تحصیلی امکان پذیر است.
3- دانشجو موظف است حداقل یک هفته قبل از موعد پیشنهادی برگزاری جلسه دفاع، یک نسخه الکترونیک از گزارش نهایی پروژه به همراه مستندات مربوطه را در اختیار استاد داور قرار دهد.  
4- پس از برگزاری جلسه دفاع، کاربرگ قضاوت پروژه درس طرح نهایی توسط استاد راهنما به مدیر گروه آموزشی تحویل داده خواهد شد.  
 
* ضوابط تکمیلی در دوران آموزش غیرحضوری:
1-  در دوران آموزش غیرحضوری برگزاری جلسه دفاع پروژه طرح نهایی در بستر سامانه استادیار (ادوبی کانکت) انجام خواهد پذیرفت. دانشجو می تواند لینک حضور در جلسه را از استادراهنمای خود دریافت نماید. 
2- کاربرگ های مربوط به برگزاری جلسه دفاع پس از تکمیل باید به آدرس پست الکترونیک مدیر گروه آموزشی ارسال شود.  
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/14
تعداد بازدید:
1038
Powered by DorsaPortal